In-Team is een praktijk die gespecialiseerd is in systeemtherapie.

In onze psychotherapeutische praktijk houden wij rekening met de ruimere context.

Samen creëren we tijd en ruimte om stil te staan bij zorgen, moeilijkheden of problemen die er zijn. Dit om samen anders naar bepaalde situaties te kijken zodat jullie terug In-Team goed kunnen functioneren. Wij leren om te gaan met moeilijke gevoelens en ontwikkelen nieuwe vaardigheden.

Systeemtherapie

Gezinstherapie

In de gezinstherapie werken we met ouders, kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen vanuit hun groei en ontwikkeling het gezin voor bepaalde problemen stellen.

Lees meer

In gezinstherapie wordt er ruimte gemaakt om even bij alle veranderingen stil te kunnen staan. Zo kan een gezin onder begeleiding van de gezinstherapeut op zoek gaan naar andere mogelijkheden en nieuwe kansen creëren om het evenwicht van het gezin terug te kunnen vinden.

We gaan op een creatieve manier op zoek naar de taal van de kinderen of jongeren.

Een gezinstherapeut kiest wel voor een 'meerzijdig partijdige opstelling'. Dit betekent dat de therapeut geen kant kiest voor één of meerdere gezinsleden en geen situaties of meningen beoordeelt of veroordeelt. Binnen een gezinstherapie moet de visie van ieder gezinslid in alle openheid aan bod kunnen komen. Daarom werkt een gezinstherapeut liefst met het volledige gezin. Uit ervaring blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Soms sluiten de andere gezinsleden dan in een latere fase bij de gezinstherapie aan, soms ook niet. Afspraken over hoe vaak en wanneer je gezin langskomt, gebeuren in onderling overleg en kunnen evolueren doorheen de therapie.

Gezinszorgen: opvoedingsondersteuning, nieuw samengesteld gezin, echtscheiding, rouw en trauma

Gezinstherapeut: Els Van Damme

Relatietherapie

Met relatietherapie beginnen is vaak geen gemakkelijke stap. Meestal slepen de relatieproblemen die de stap noodzakelijk maken, al een hele geschiedenis met zich mee.

Lees meer

Relatietherapie loopt altijd met beide partners samen. Toch kunnen er in het kader van bijvoorbeeld de intakefase redenen zijn om individuele sessies te plannen. Ook kan het in de loop van het proces nuttig zijn om bijvoorbeeld bepaalde individuele zorgen door te spreken of om een probleem duidelijker te krijgen

Relatiezorgen: te veel afstand, te weinig verbondenheid, communicatie, conflicten, overspel

Relatietherapeut: Joeri Vilas Arras

Individuele therapie

Individuele systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met 'het systeem'.

Lees meer

'Systeem' is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijke positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen 'het systeem'. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar 'systeem' en de samenhang met de aanmeldklacht.

Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn 'ingesleten'. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van 'het systeem' kan worden beïnvloed in het ‘hier en nu’ ten gunste van de aanmeldklacht.

Zorgen: stress, depressie, angst, agressie, levensvragen

Individuele systeemtherapeut: Joeri Vilas Arras

psychotherapeutisch

Het Psychotherapeutisch proces

Tijdens het intakegesprek bekijken we eerst samen de hulpvraag. Aan de hand van deze hulpvraag en de verwachtingen die er zijn wordt het psychotherapeutisch proces bepaald. Elk gezin, koppel en individu is uniek. Een psychotherapeutisch proces is dus een uniek proces. Dit uniek proces bepaalt de frequentie van de psychotherapeutische gesprekken.

Wie zijn wij

Joeri Vilas Arras & Els Van Damme zijn beide als psychotherapeuten erkend door de Belgische vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling.

Joeri Vilas Arras

Joeri Vilas Arras

Echtgenoot van Els Van Damme en vader van drie kinderen

Lees meer

-Gezins-en relatietherapie 2005-2009(o.l.v. Prof.Peter Rober, Prof.Alfons van Steenwegen, …)

-Erkenning BVRGS, Belgische Vereniging voor relatie-en gezinstherapie en systeemcounseling (www.bvrgs.be)

-Lid van de Raad Van Bestuur BVRGS / Voorzitter BVRGS

-Voormalig lid van de deontologische commissie van BVRGS, 2016

-EFT (Emotionally Focused Couples Therapy, Dr. Sue Johnson), Externship, Core Skills, 2017 (eft-belgium.org)

-Hypnose psychotherapeut in opleiding bij VHYP, UPC Leuven, 2016 (www.vhyp.be)

-Dialogisch Perspectief in de Systeemtherapie in opleiding, 2017

-Bachelor sociaal agogisch werk 2003

Els Van Damme

Els Van Damme

Echtgenote van Joeri Vilas Arras en moeder van drie kinderen

Lees meer

-Gezins-en relatietherapie 2005-2009 (o.l.v. Prof.Peter Rober, Prof.Alfons van Steenwegen, …)

-Erkenning BVRGS, Belgische Vereniging voor relatie-en gezinstherapie en systeemcounseling (www.bvrgs.be)

-Positive Parenting Program, eerstelijns Triple P

-Gedragsgerichte begeleider in opleiding in het handelingsgericht werken, 2015

-Bachelor sociaal agogisch werk 2002

Beroepsgeheim

Als psychotherapeuten zijn wij gebonden aan de deontologische code van onze beroepsvereniging. Hierdoor zijn wij ook gebonden aan het beroepsgeheim.

psychotherapeutisch

Tarieven

Relatie-of Gezinstherapie

€70/uur

Individuele psychotherapie

€65/uur

Contact

Joeri Vilas Arras & Els Van Damme

Spekkestraat 39
2500 Lier

0496/94.48.00 - 0486/48.03/65
info@praktijkinteam.be

BE 0875.070.850

Extra